NABÍDKA ZAŘÍZENÍ

Nabízíme, dodáváme a servisujeme záložní generátory celosvětové provenience. V námi dodávaných strojích pracují především motory švédských značek Volvo a Scania, případně britské motory Perkins.

Kvalita a funkčnost dodávaných zařízení je zaručena nejen českou a evropskou certifikací, ale i zkušenostmi ověřenými praxí z reálného provozu.

Abychom zabezpečili stoprocentní funkčnost, jednotlivé generátory před jejich zapojením a uvedením do provozu u klienta ještě testují nezávisle na sobě naši specializovaní technici ve 2 až 3 samostatných zkušebních provozech.

Pro koho je generátor určen?

Námi nabízené generátory mohou sloužit pro čistě soukromé účely, například jako záložní zdroj rodinného domu.

Stejně tak mohou být agregáty použity v malých provozech typu obchodních prostor nebo v kancelářských budovách.

Obvykle jsou však tyto agregáty zálohou pro větší provozy, jakými jsou hotely, nemocnice a čerpací stanice.

V neposlední řadě také pro tovární provozy, různé společenské či kulturní akce nebo stavby velkého charakteru, výstavba silnic a dálnic nebo multifunkční logistická centra.

Naše stroje se vyznačují velmi snadnou obsluhou a údržbou, stejně jako kompletními ochrannými funkcemi a velkým počtem volitelných programů pro různé potřeby zákazníka.