CERTIFIKACE

ABC Energie a.s. je firma, která díky kvalitě svých produktů a spolehlivosti služeb získala certifikaci ISO 9001:2016. Naše firma má zaveden a efektivně udržuje mezinárodně uznávaný systém řízení dle kritérií této normy. Zároveň splňujeme kritérium pro účast na veřejných zakázkách podle zákona 134/2016 Sb.