NABÍDKA SLUŽEB

 • Výběr vhodného generátoru
 • Zajištění dopravy na místo určení
 • Instalace
 • Proškolení pověřených pracovníků
 • Pravidelné servisní kontroly
 • Technická a servisní podpora
 • Doplnění pohonných hmot

Průběh spolupráce při zakoupení generátoru

 • Zjištění potřeb klienta a následný výběr vhodného generátoru
 • Obhlídka prostoru umístění generátoru
 • Případné úpravy dle dispozic prostoru a požadavků klienta
 • Tvorba konkrétní cenové nabídky na míru, dle informací získaných technikem
 • Objednávka služby ze strany klienta (podpis smlouvy)
 • Nastavení a konkretizace požadavků klienta
 • Zajištění stavební připravenosti a její realizace (klient)
 • Zajištění instalační připravenosti (klient)
 • Dodání zařízení v okamžiku nachystané připravenosti
 • Dohodnutí termínu instalace po přípravě generátoru v České republice
 • Instalace a umístění generátoru, která vždy probíhá za přítomnosti servisního technika naší společnosti a pověřeného technického pracovníka ze strany klienta
 • Profesionální proškolení klienta a jím pověřených pracovníků k používání generátoru
 • Předání generátoru vč. úkonů s tím spojených

Samotná instalace zařízení obsahuje nejen předání stroje, ale i předání veškeré dokumentace, jako jsou revizní zprávy, zkouška funkčnosti zařízení, dodání certifikací, smluvní doklady nebo záruční podmínky. Při každém spuštění generátoru do zátěže musí být informován servisní technik naší společnosti, který následně provede kontrolu generátoru a případně doplní pohonné hmoty.